PL_1_300_1536_0000-metryczka
PL_1_300_1536_0000-tablica poczatkowa
PL_1_300_1536_9999-tablica koncowa